Bảng giá tên miền
Domain Phí đăng ký Phí duy trì/năm Phí quản lý/năm Ghi chú
Việt Nam        
*.vn           400.000               530.000                0 Cấp 2
*.com.vn           400.000               400.000                0 Cấp 3: *.com.vn, *.net.vn, *.org.vn, *.edu.vn, *.biz.vn
Quốc tế        
*.com, *.net, *.org, *.biz  free   336.000   0  
*.tel  free   396.000   0 Dành cho DN viễn thông - Telecomunication
*.mobi  free   308.000   0 Dành cho DN viễn thông - Mobi Phone
*.us  free   374.000   0 Dành cho DN Hoa Kỳ - USA
*.eu  free   396.000   0 Dành cho DN - Châu Âu, chủ thể phải có cty đặt tại Euro
*.asia  free   484.000   0 Dành cho DN Châu Á, chủ thể phải có đc liên hệ tại Asia
*.info  free   220.000   0 Các web dạng thông tin tra cứu - Information
*.cn, *.com.cn  free   770.000   0 Doanh nghiệp China
*.ws  free   770.000   0 Đảo Western Samoa
*.tv  free   946.000   0 DN truyền hình - Television
*.co.uk, *.me.uk  free   506.000   0 United Kingdom, chủ thể phải có cty đặt tại Anh quốc
*.name  free   352.000   0 Website thể hiện tên DN, cá nhân. vd: thuy.name
*.me  free   704.000   0 Website cá nhân, blog. Vd: thuy.me
Lưu ý:        
- Phí quản lý chỉ áp dụng với các tên miền không mua kèm hosting
- Phí đăng ký (nếu có) chỉ trả 1 lần duy nhất
- Thuế VAT cho dịch vụ tên miền +10%
- Chuyển tên miền từ ACES qua nhà cung cấp khác (transfer out), phí = 0
- Chuyển tên miền từ nhà cung cấp khác về ACES (transfer in), chỉ phải trả phí duy trì cho năm mới
- Phí thay đổi thông tin DNS cho tên miền VN & tên miền quốc tế = Free
Các thủ tục cần thiết khi đăng ký tên miền
Tên miền Quốc tế (*.com, *.net, *.org…)
Khách hàng gửi mail, fax hoặc fone đến cung cấp cho ACES:
- Tên công ty (nếu có)
- Họ tên người đại diện đăng ký tên miền
- Địa chỉ liên hệ (hoặc địa chỉ công ty)
- Số điện thoại liên hệ
- Địa chỉ email
* Sau khi ACES xác nhận đã đăng ký thành công, xin quý khách truy cập vào website www.thongbaotenmien.vn để thông báo quyền sở hữu tên miền với Bộ Thông tin.
Xin vui lòng đọc kỹ các quy định của pháp luật VN liên quan đến việc đăng ký tên miền quốc tế tại
www.aces.vn/thongbaotenmien.html 
Tên miền VN (*.com.vn, *.vn…)
Khách hàng gửi mail, fax hoặc fone đến cung cấp cho ACES:
*
Nếu là doanh nghiệp: cung cấp thông tin trên giấy phép kinh doanh
- Tên công ty tiếng Việt (không viết tắt)
- Tên công ty tiếng Anh
- Địa chỉ trụ sở công ty
- Số điện thoại liên hệ
- Họ tên người đại diện đăng ký tên miền
- Địa chỉ email

*
Nếu là cá nhân:
- Họ tên người đại diện sở hữu tên miền
- Số CMND
- Địa chỉ thường trú (theo CMND)
- Số điện thoại liên hệ
- Địa chỉ email